Accueil > Cours certifiés > Validation > Validation : Artikelen, documentatie,
Validation
Validation : Artikelen, documentatie,

Validation in tijd van pandemie

Beste,

In deze moeilijke tijden hopen we dat jullie en jullie dierbaren in goede gezondheid verkeren.

Dit is een moeilijke periode voor iedereen en we denken speciaal aan de oudere mensen , hun familie en de medewerkers die voor de zorg instaan. Ook Vicki de Klerk, dochter van Naomi Feil en directrice van het Validation Training Institute, houdt eraan jullie een hart onder de riem te steken. We delen dan graag haar boodschap in bijlage. Deze is ook terug te vinden onderaan de pagina en op de site www.vfvalidation.org

We hebben voor jullie medewerkers opleidingen gegeven in Validation en/of Relationele Zorg. In de bijlage, opgesteld door Mevr. Vicki De klerk, wordt een samenvatting gebracht van de aangeleerde competenties en technieken in het omgaan met oudere mensen, met of zonder dementie.

Deze periode van pandemie en vooral de manier waarop oudere mensen dit beleven, zal hoogstwaarschijnlijk aanleiding geven tot veranderend gedrag bij jullie bewoners. Dit kunnen gedragingen zijn die nog niet gekend waren en kunnen voor de medewerkers een struikelblok zijn in het omgaan met deze fragile groep oudere mensen.

We denken dat een opfrissing van de aangeleerde technieken en competenties een hulp kunnen zijn voor de medewerkers om hun relatie met de bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen en zodoende een optimale zorg te kunnen geven.

Is het mogelijk om deze bijgevoegde informatie met hen te delen ?

Als jullie denken dat onze organisatie of onze opleiders jullie kunnen helpen ( via videoconferentie, mail, chat ..) laat het zeker weten.

In deze huidige context en binnen de referenties van het kader van kwaliteit van leven, wonen en zorg voor mensen met dementie, proberen we jullie zo veel als mogelijk te helpen in het begeleiden van jullie bewoners.

Zorg goed voor jezelf.

Het opleidingsteam Rhapsodie

Tips van VTI voor zorgverleners van oudere mensen met dementie

In deze vreemde tijden, vol grote moeilijkheden voor veel mensen, is het belangrijk eraan te denken te

Tips 1

CENTREREN
• Centreren zal je helpen om niet in de greep van de alomtegenwoordige angst te geraken, door je te helpen jouw emotioneel centrum te vinden.
• Centreren zal je helpen jouw eigen gevoelens aan de kant te zetten tijdens de momenten waarop je in verbinding wil komen met andere volwassenen.
• Centreren zal je helpen empathie te vinden.
• Centreren kan ook 3 minuten zelfzorg betekenen.
VTI’s YouTube Channel is een gratis bron voor iedereen. Je vindt er 3 ‘Hoe-te… centreren’ videos in het Engels, Italiaans, Frans, Duits, Zweeds en Chinees. Voel je vrij om die naar iedereen te sturen die je kent die er deugd zou aan hebben. Als ze niet beschikbaar zijn in uw taal, neem dan contact met mij op en we zullen eraan werken om alle 6 ‘How-to…’ videos aan te passen in uw taal. (is ondertussen aangevraagd)

ZELFZORG
Dit is geen luxe begrip, dit is een menselijke basis behoefte, zelfs al staat die niet vermeld in Maslow’s lijst. Als je de energie niet hebt (fysiek of psychologisch), dan kan je geen goede zorg geven aan anderen. Zelfzorg betekent het vinden van dingen die jou energie GEVEN. Is het in bad gaan ? Een boek lezen gedurende ½ uur ? Naar uw favoriete muziek luisteren ? Rock ‘n roll dansen in uw living ? Gun jezelf elke dag momenten om jouw batterijen terug op te laden. Dit voorkomt burn-out en brengt meer vreugde in je leven. Denk eraan dat Validation bedoeld is om vreugde te brengen voor jou en voor de mensen waarvoor jij zorgt.

ZINVOL ENGAGEMENT
Als je kiest om op een diep niveau in contact te komen met oudere mensen met dementie, onthou dan dat :
• Oudere volwassenen vaak terug in de tijd reizen naar gebeurtenissen die hetzelfde AANVOELEN als wat er in het heden gebeurt. Als ze iets horen over een crisis, een pandemie of angst rondom hen voelen, dan is het mogelijk dat zij dit beleven als oorlogstijd. Oude trauma’s kunnen naar boven komen.
• Deze pijnlijke gevoelens vragen om bevrijd te worden, niet opgepot. Mensen hebben het nodig deze gevoelens uit te drukken bij iemand die ze vertrouwen, die niet oordeelt of hen verbetert of probeert op te lossen. Zij hebben enkel iemand nodig die bij hen is in deze emoties.
• Engagement betekent niet alleen gelukkig zijn, soms is het een delen van ongelukkig zijn, van pijn of angst (menselijke basis emoties).
Deze momenten van contact van mens tot mens, dichtbij, creëert vreugde en welzijn.

Tips 2

VERKENNEN LIEVER DAN ZEGGEN
Oudere personen met dementie zitten vaker in hun persoonlijke realiteit dan in onze realiteit. Laat uw doel zijn : ik wil hun wereld beter leren kennen. Stel open vragen om meer te vernemen. Stel vragen die beginnen met : wie, wat, waar, wanneer, hoe, maar vraag niet waarom. ‘Waarom’ vragen peilen naar inzicht in redenen die meer cognitief zijn dan emotioneel. Vele oudere personen met dementie hebben behoefte aan het uiten van emoties. Door naar hun realiteit te gaan, valideer je hen als persoon.

PROBEER EMPATHIE IN PLAATS VAN AFLEIDING OF LIEGEN
Wanneer een persoon veel emoties uit (zoals boosheid, verdriet of angst), helpt het niet als je zegt “Je moet je zo niet voelen”. Dat weet je vanuit jouw eigen ervaring. Als iemand jou zegt “Je moet niet kwaad zijn”, hoe voel JIJ je dan ? Nog kwader misschien ? Of misschien begrijp je intuïtief dat de andere persoon je niet verstaat of niet wil verstaan en dat het simpeler zou zijn jouw emotie in te slikken. Dat is exact wat er gebeurt met oudere volwassenen ! Je moet jouw verstand niet gebruiken, gebruikt je hart. Maak verbinding met de emotie uitgedrukt door de andere persoon en stel je daarop in. Dit zal je dichter brengen bij de andere persoon en een band scheppen.

BENADER DE ANDERE PERSOON MET RESPECT
Zorg dat je op oogcontact niveau bent (dat betekent knielen of buigen wanneer de andere volwassene neerzit)
Wees bewust van de afstand tussen jullie en observeer signalen die aangeven dat je te dichtbij of te ver zit.
Een persoon ‘trekt zich terug’ door vb. schouders naar achter te trekken of armen te kruisen. Een persoon zal je niet opmerken als je te ver zit.
Het is een goed idee om eerst oogcontact te maken – begin dan pas te praten.

Tips 3
VERGEET NIET TE CENTREREN
Oudere mensen met dementie zijn gevoelig aan de sfeer die hen omgeeft. Tijdens de momenten van interactie met iemand, zorg ervoor dat je jouw eigen gevoelens en gedachten hebt opzijgezet. Oefen het centreren totdat je het in 2 seconden kan.

PRINCIPE VAN VALIDATION®
Pijnlijke gevoelens die worden uitgedrukt, erkend en gevalideerd door een vertrouwenspersoon, zullen verminderen. Pijnlijke gevoelens die miskend of onderdrukt worden, zullen in kracht toenemen.
Dit geldt zowel voor jezelf als voor de oudere personen waarmee je werkt !
Zoek een goede plaats en een goede persoon bij wie jij jouw gevoelens kan uitdrukken. Alle gevoelens en gedachten die je opzij hebt gezet moeten eruit kunnen komen. We leven in een tijd van onzekerheid en elk van jullie die in de sector van de Ouderenzorg werkt staat meer dan ooit onder druk.

PRINCIPE VAN VALIDATION®
Met empathie luisteren versterkt het vertrouwen, vermindert angst en herstelt de waardigheid.
Soms moet je niet meer DOEN dan te vragen “Hoe gaat het met jou ?” en dan gewoon luisteren. Als je met empathie luistert, concentreer je je op de emoties uitgedrukt door de andere persoon. Het is zoals luisteren naar een vriend : jouw gelaat spiegelt dat van de andere persoon, jouw lichaam is licht naar voren gebogen,
je toont interesse en engagement voor wat de andere persoon zegt. Je hebt geen woorden nodig.

Tips 4
Ook met een mondmasker, handschoenen en beschermende kledij is het mogelijk om - contact te maken

Empathie weerspiegelt zich in je ogen, je handen en je fysieke benadering. Daal tot op hetzelfde oogniveau, benader de persoon traag, maak oogcontact en ben je ervan bewust dat wat de mensen zien, angst kan opwekken. Wees je bewust van je stemtoon. Probeer een lage en koesterende stem als de andere persoon een neutrale emotie uitstraalt. Wanneer de oudere een sterke emotie uit, verbaal of non-verbaal, probeer je stemtoon af te stemmen op deze emotie. Dit doe je vanuit de basisattitude : eerlijk en echt, dit is geen acteeroefening. Het in empathie komen is belangrijk, deze gaat doorheen de beschermende kledij : mondmasker, handschoenen, beschermschort.

Kussen via aanraking
Veel oudere mensen met dementie zijn op zoek naar warmte en geborgenheid. Zij willen gekust worden. In deze tijd van pandemie is dit niet mogelijk. Je kunt ook “met je handen “ kussen. De zachte aanraking van de moeder kan, zelfs door de handschoen heen, aanvoelen als een kus.

Gebruik van muziek
Het zingen of neurien van een lied, dat door de oudere persoon met dementie goed gekend is, helpt vertouwen op te bouwen en de communicatie te openen. Vaak gaan mensen die niet meer spreken, of niet meer willen spreken een lied van lang geleden meezingen. Ga op zoek naar HUN liedjes en zing met hen.
Denk aan Naomi and Gladys !https://www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM&feature=youtu.be

Tips 5
Verminder angst met je ademhaling en aanraking.

Als een oudere mens met dementie zijn angst uit, verbaal of non-verbaal, kan je helpen.
Eerst ga je je ademhalingsritme aanpassen aan deze van de andere ;
In een tweede tijd plaats je je (gehandschoende) hand op het sternum van de andere.
Ten derde benoem je de emotie die je aanvoelt bij de andere :
“je ziet eruit alsof je bang bent”

ISOLATIE ZORGT VOOR MEER TERUGTREKKING

Contact met anderen is een fundamentele menselijke behoefte ; mensen zijn sociale dieren. Wanneer oudere volwassenen die al gedesoriënteerd zijn in isolatie worden geplaatst, kan je verwachten dat ze zich naar innerlijk gaan terugtrekken. Het is van cruciaal belang dat je persoonlijk contact hebt met deze kwetsbare groep mensen. Gebruik aanraking en zang om om contact te maken en de communicatie aan te moedigen.

EN VERGEET NIET - CENTREER JEZELF

Je eigen gedachten en gevoelens opzij zetten tijdens de 3-5 minuten waarin je valideert is van vitaal belang. Anders zou je je gevoelens projecteren op de andere persoon. Kies dus de manier waarop dat het best voor je werkt. Haal 3 keer diep adem en stel je een boom voor met sterke wortels en veel takken en bladeren - of een strand met de warme zon en het gouden zand onder je blote voeten. Zoek zelf een manier van je te centreren, eender wat, als je het je helpt is dit prima . Er zijn drie centrage oefeningen die je kunt uitproberen op het VTI YouTube-kanaal - gratis.https://www.youtube.com/channel/UCM9PIB1v5YWqlwkraX7rh1Q
Deze momenten van contact van mens tot mens, dichtbij, creëert vreugde en welzijn.

Ik wens jullie allen vreugdemomenten toe,
Vicki de Klerk


| © Rhapsodie | Espace privé |Site propulsé par Mieux-Etre.org |