Accueil > Cours certifiés > Validation > Opleidingen in Validation© Therapy
Validation
Opleidingen in Validation© Therapy

Het Opleidingscentrum Rhapsodie, dit is het enige Belgische opleidingscentrum met een erkenning van het Validation Training Institute van de Verenigde Staten sedert 1991, organiseert al 20 jaar opleidingen, seminaries en conferenties over de Validation.
De volledige professionele opleiding over de Validation is bedoeld voor alle personen die hun kennis van de Validation willen aanscherpen. Zij wordt aangepast aan het aantal belangstellende personen en is opgebouwd in 3 niveaus :
De Praktische Opleiding voor Individuele Validation (5 x 2 dagen), waar U aangeleerd wordt om op een verstandige wijze gebruik te maken van de technieken om individueel te werken met hoogbejaarde personen. Deze opleiding vereist een toepassingsgebied bij gedesoriënteerde hoogbejaarde mensen.
De Praktische Opleiding voor Groepsvalidation (3 x 2 dagen) die nuttige informatie verschaft over de leiding van groepssessies bedoeld voor gedesoriënteerde personen. Het is ook hier noodzakelijk om een toepassingsgebied te hebben dat betrekking heeft op bejaarden. Om toegang te krijgen tot deze opleiding, moet men eerst de praktische opleiding voor individuele validation gevolgd hebben.
Het programma Validationsonderwijs is bedoeld om mensen op te leiden voor het onderwijzen van de Validationsmethode.
Ondanks de steun van de groep en de opleiders, wordt van iedereen verwacht dat hij of zij de Validationsmethode verfijnt. Het hele programma wordt geanalyseerd en op regelmatige tijdstippen opnieuw beoordeeld door het Validation Training Institute en het Centrum Rhapsodie, om het zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachtingen van het Belgische publiek.
De cursus omvat :
- theoretische uiteenzettingen, rollenspelen en praktische oefeningen† ;
de bespreking van de gevallen en van toezicht gebaseerd op de ervaring van de deelnemers (aan de hand van videomateriaal of schriftelijk materiaal).

DE CERTIFICATIE
De certificatie van Practitioner of Lesgever in Validation wordt afgeleverd aan alle deelnemers die een voldoende begrijpende en praktische kennis van de Validation kunnen aantonen. De testen worden afgelegd over het theoretische luik, de persoonlijke integratie van de concepten en hun concrete toepassing in situaties. De certificatie wordt getekend door het Validation Training Institute en het Centrum Rhapsodie. Deze staat borg voor de ethische waarden en professionele competenties in Validation.

DE TRAINERS
Doris Van Averbeke
Marie Paule Delauw

_To Verdere informatie over cursussen in het Engels of een andere taal, een bezoek aan de Validation Training Institute ht tp : //www.vfvalidation.org / in Frankrijk : bezoek de website de apvapa : http://users.swing.be/apvapa/


| © Rhapsodie | Espace privé |Site propulsé par Mieux-Etre.org |