Accueil > Cours certifiés > Validation > Wat is de Validation therapy© volgens Naomi Feil ?
Validation
Wat is de Validation therapy© volgens Naomi Feil ?

Zoals iedereen wel weet en zoals ten overvloede blijkt uit diverse studies, is de levensverwachting momenteel 70 tot zelfs 80 jaar. Dit is ongetwijfeld te danken aan de evolutie van de kennis inzake gezondheid en aan de levenskwaliteit. Toch stellen we alsmaar vaker vast dat die vergrijzing van de bevolking niet alleen tot gezondheidsproblemen kan leiden, maar ook tot moeilijkheden wat de geestelijke autonomie betreft.
Zoals iedereen wel weet en zoals ten overvloede blijkt uit diverse studies, is de levensverwachting momenteel 70 tot zelfs 80 jaar. Dit is ongetwijfeld te danken aan de evolutie van de kennis inzake gezondheid en aan de levenskwaliteit. Toch stellen we alsmaar vaker vast dat die vergrijzing van de bevolking niet alleen tot gezondheidsproblemen kan leiden, maar ook tot moeilijkheden wat de geestelijke autonomie betreft.
Zoals iedereen wel weet en zoals ten overvloede blijkt uit diverse studies, is de levensverwachting momenteel 70 tot zelfs 80 jaar. Dit is ongetwijfeld te danken aan de evolutie van de kennis inzake gezondheid en aan de levenskwaliteit. Toch stellen we alsmaar vaker vast dat die vergrijzing van de bevolking niet alleen tot gezondheidsproblemen kan leiden, maar ook tot moeilijkheden wat de geestelijke autonomie betreft.
Volkomen onverwacht, begint een echtgenoot, ouder, vriend of kennis soms het geheugen te verliezen. Hij vergeet bijvoorbeeld het gasfornuis af te zetten, begint vreemd te doen, wordt agressief of sluit zich van de buitenwereld af. Dit is het begin van een onomkeerbaar proces dat moeilijk te aanvaarden valt, wanneer het om dierbaren gaat.
Gelukkig maakt de wetenschap vooruitgang en hebben we ontdekt dat heel wat moeilijkheden overwonnen kunnen worden, dankzij de manier waarop deze mensen en hun omgeving begeleid worden. Het is deze ontdekkingstocht, die wij U vandaag voorstellen met de Validation©.
Deze methode werd tussen 1963 en 1980 ontwikkeld door Naomi Feil en is gebaseerd op de leefwereld van de bejaarde die zijn geestelijke autonomie verliest. Het is een concrete en nauwkeurige methode om contact te leggen met een opgewonden bejaarde die zich in zijn eigen wereld teruggetrokken heeft en wartaal praat. Door de toepassing van eenvoudige verbale en niet-verbale communicatietechnieken, krijgt de bejaarde het gevoel dat er naar hem geluisterd wordt en dat men hem begrijpt, wat voor hem een hele geruststelling is. Het is de bedoeling om zijn onrust (die ingegeven is door angst) tot bedaren te brengen en om de weg te banen voor een minimaal bewust menselijk contact.
Het heeft geen zin om te proberen met dergelijke mensen te redeneren, want daar gaat het niet om. Door een eindje mee te gaan met de betrokkene in tijd en ruimte, krijgen we echter een inzicht in de belangrijke thema’s uit zijn voorgeschiedenis, die hij probeert uit te drukken.
Het is mogelijk om een sfeer van wederzijdse eerbied en vertrouwen tot stand te brengen door te luisteren, door visueel contact en aanrakingen. Dit alles moet wel gebeuren in harmonie met het lichaamsritme van de bejaarde.
Nog belangrijker is het uitdrukken, begrijpen en interpreteren van emoties, gevoelens en herinneringen.
Met de technieken van de Validation© krijgen wij een inzicht in wat er zich afspeelt in het hoofd van de persoon. We kunnen zo zijn onrust verminderen en hem opnieuw levenslust geven.
De Validation© kan toegepast worden door al wie regelmatig in contact komt met bejaarden (familie, gezinshelpsters, logopedisten, artsen, maatschappelijke werkers, opvoeders, verpleegsters, directeurs van de rusthuizen, enz ...) en wie de kwaliteit van die relaties wil verbeteren.

DOELSTELLINGEN VAN DE VALIDATION
De fysieke, sociale en emotionele elementen herkennen die tot desori ntatie leiden bij hoogbejaarde personen.
De diepe betekenis achterhalen van een schijnbaar dement gedrag.
De principes bestuderen van de begeleiding van hoogbejaarde personen.
Specifieke technieken aanleren om in contact te treden met (en begeleiding te geven aan) zeer gedesoriënteerde personen.
Opnieuw banden aanknopen met die persoon, rekening houdend met zijn hele voorgeschiedenis.
De ingrediënten van een geslaagde veroudering integreren.
Oververmoeidheid bij beroepsmensen voorkomen.
Gemotiveerder zijn voor het aanknopen van een positieve relatie met gedesoriënteerde personen.
De ontwikkeling van nieuwe professionele bekwaamheden.
Een nieuwe dynamische impuls geven aan de aanpak in gespecialiseerde instellingen en aan de relaties met de bejaarden.
Vooruitlopen op onze eigen desoriëntatie, om onze eigen veroudering goed te beleven.
Naomi Feil, MSW, ACSW
Mevrouw Feil heeft haar sporen verdiend in het Home Montefiore voor bejaarden te Cleveland (USA). Haar vader was er beheerder en haar moeder maatschappelijk werkster. Na het behalen van een diploma maatschappelijk werk aan de Universiteit van Colombia, keerde Mevrouw Feil terug naar Cleveland, om er te werken met bejaarden. Zij ontwikkelde er de Validation uit teleurstelling over de traditionele arbeidsmethodes. Haar resultaten zijn zo opmerkelijk dat Naomi nu overal in de wereld gevraagd wordt om ateliers en validationopleidingen te leiden. Duizenden personen volgen haar werkwijze. Zij is de auteur van twee boeken, talloze artikels en 10 (bekroonde) filmscripts over de Validation.
Mevrouw Feil leidt tevens het Validation Training Institute te Cleveland (USA).

DE GUNSTIGE GEVOLGEN VAN DE VALIDATION
De bejaarde krijgt opnieuw een gevoel van eigenwaarde en zelfcontrole. Hij neemt opnieuw actief deel aan het leven in de maatschappij.
De bejaarde vertoont minder de neiging om verward te zijn of om in zijn schelp te kruipen en het is gemakkelijker om dit te voorkomen.
Het personeel is gemotiveerder en werkt efficiënter.
Men heeft minder geneesmiddelen nodig en de fysieke eisen zijn minder groot.
De arbeidssfeer verbetert (minder oververmoeidheid bij de beroepsmensen en minder personeelswissels).
De familie begrijpt en aanvaardt het gedrag van de bejaarde beter. Zij kan de bejaarde langer thuis helpen.
De familie en de beroepsmensen leren het hoofd te bieden aan hun eigen verlies en bereiden zich voor op een gezonde en geestelijk evenwichtige hoge leeftijd.
Zij worden zich allemaal persoonlijk bewust van het verouderingsproces, dat zich ook bij hen afspeelt.


| © Rhapsodie | Espace privé |Site propulsé par Mieux-Etre.org |