Accueil > Cours certifiés > Validation > opleiding individuele Validationwerker©
Validation
opleiding individuele Validationwerker©

VALIDATION ©
Is door Naomi Feil ontwikkeld tussen 1963 en 1980, en sinds 2002 permanent geactualiseerd met haar dochter Vicky De Clerck. Het is een concrete en nauwkeurige methode die als doel heeft contact te maken met de ontredderde oude mens, opgesloten in een eigen wereld. Door eenvoudige verbale en niet-verbale communicatietechnieken kan men hen het gevoel geven dat ze gehoord en begrepen worden, dit geeft hen hun vertrouwen terug en worden ze gerust gesteld. Het doel van Validation © is gedesoriënteerde oude ouderen de kans geven om tot rust te komen in hun leefwereld en een deur te openen naar een meer bewuste communicatie, hoe miniem ook.

DOELEN :

• Empathie ontwikkelen.
• Luisteren naar de noden van de andere : de (meta)boodschap doorheen de woorden horen.
• Een niet-oordelende houding ontwikkelen door eigen gevoelens ‘even aan de kant te zetten’
• Een gedesoriënteerde persoon op een gestructureerde manier en met respect kunnen observeren.
• De symbolen gebruikt door een gedesoriënteerde persoon begrijpen.
• Een warme en vertrouwelijke relatie met deze personen kunnen opbouwen.
• De Validation© technieken integreren en kunnen toepassen in elk fase van desoriëntatie.
Meer voldoening halen uit je contacten (werk) halen

INHOUD EN METHODOLOGIE :
Gesteund door de opleiders en de groep verfijnt u de Validation© praktijk. Het programma wordt regelmatig geëvalueerd door het Validation Training Institute en het Institut Rhapsodie om te beantwoorden aan de verwachtingen van het Vlaams publiek.
De cursus bevat inhoudelijke presentaties, rollenspel en praktische oefeningen, casusbespreking , gebaseerd op de ervaring van de deelnemers (ondersteuning via dvd of schriftelijk) en supervisie

Principes van Validation© : - De levensfasen en ontwikkelingstaken volgens Erikson en de fase van verwerking/vegeteren van Naomi Feil - Toepassing bij zeer oude gedesoriënteerde personen - De fundamentele menselijke emoties en de universele noden : hoe ze onderscheiden bij de oudere gedesoriënteerde persoenen. Doelen van Validation© zowel voor de oude persoon als voor de Validation Worker© - Verschillen tussen een persoon met jongdemente en een zeer oude gedesoriënteerde persoon - Fysieke, emotionele en psychologische eigenschappen in de vier fasen van desoriëntatie - Verschillen en gelijkenissen tussen Validation© en andere benaderingswijzen : Realiteitsoriëntatie, Reminiscentie, Hermotivering , sensorische stimulatie, snoezelen,persoonsgerichte zorg volgens Kitwood..

DOELGROEP :
Alle personen die te maken krijgen met zeer oude gedesoriënteerde personen in hun beroep of in hun familie, en die de kwaliteit van hun individuele relatie met deze personen wensen te verbeteren.
VEREISTEN :
Voor deze opleiding : deelnemen aan alle opleidingsdagen, een oefenterrein ter beschikking hebben om individuele Validation © minstens gedurende 6 maanden te beoefenen, concrete documenten/DVD van praktische toepassing kunnen voorleggen. Het getuigschrift van Individuele Validation ©Worker wordt toegekend aan de deelnemers die voldoende kennis, vaardigheden en attitude in Validation © kunnen aantonen.
De tests omvatten een schriftelijk theoretisch deel en een praktisch luik (presentatie van een interventie in een concrete situatie). Zij zijn een garantie inzake de ernst op vlak van ethische waarden en beroepsmatige competenties in Validation ©.
TRAINERS :
Marie-Claire GIARD, maatschappelijk werkster, Validationmaster©, lid van APVAPA, Franse Vereniging voor de promotie van Validation naar Naomi Feil.
Doris Van Averbeke, kinesist, Validationteacher, referentiepersoon dementie, lid APVAPA
DATA : start oktober 2016 : .indien voldoende inschrijvingen (minimum 9) 5 reeksen van 2 opeenvolgende dagen met 8 weken tussenperiode.
PLAATS : Centrum Rhapsodie Brussel of nader te bepalen
KOSTPRIJS : 890 €
Bij inschrijving : een voorschot van 350 euro verzekert de reservatie van uw plaats in de opleiding.
Het saldo is te betalen ten laatste de eerste dag van de opleiding.
Gespreide betalingen zijn mogelijk op uitdrukkelijke vraag na contactname.
Contracten worden opgemaakt tussen de vragende partij en Rhapsodie (AVO)

PRAKTISCHE INFO :
DATA : 2020-21 5 x 2 dagen nader te bepalen, van 9 tot 17 u. :
26 en 27 oktober 2020 , 11 en 12 januari 2021, 15 en 16 maart 2021, 31 mei en 1 juni 2021 , 20 en 21 september 2021. Min. 9 deelnemers.
PLAATS : Rhapsodie Brussel

KOSTPRIJS : 890 €
Bij inschrijving : een voorschot van 350 euro verzekert de reservatie van uw plaats in de opleiding. Het saldo is te betalen ten laatste de eerste dag van de opleiding. Gespreide betalingen zijn mogelijk op uitdrukkelijke vraag na contactname.
Inscrijvinsformulier : http://www.rhapsodie.be/Inschrijvingformulier.html

Contacteer ons voor meer informatie :
via Doris Van Averbeke : Tel : 0476/ 29 37 08
via Marie-Paule Delauw : Tel : 0478/60 63 22


| © Rhapsodie | Espace privé |Site propulsé par Mieux-Etre.org |